maker en verteller

Maken en vertellen doe ik graag. Geduldig, gedreven en doordacht.

Doe meer met het Fries

Voor de methode Fries voor het basisonderwijs bedacht ik een nieuwe pay-off, schreef ik nieuwe productteksten, bracht de huisstijl verder en ontwierp verschillende communicatiemiddelen.

Spoar 8 informatiegidsen

Stap in op Spoar 8

Of in dit geval de Lêsline, één van de vijf onderdelen van de methode Fries voor het basisonderwijs. Steeds meer lesmaterialen zie je terug in de doorontwikkelde huisstijl.

Spoar 8 Lêsline letterkaarten

Een goed verhaal vertellen. Dat deed ik als meester in het basisonderwijs en doe ik als methodemaker bij de Afûk. Door het maken van Friese lesmaterialen en het vertellen over het gebruik ervan. Maar ook als voorlichter voor COC Friesland vertel ik een verhaal dat er toe doet. Door het bespreekbaar maken van seksuele en genderdiversiteit in de klas. En met de Bokito Brass Band? Maak ik muziek en vertel ik door de boel ondersteboven te blazen.