Maker en Verteller

Een goed verhaal vertellen. Dat deed ik als meester in het basisonderwijs en doe ik als methodemaker bij de Afûk. Door het maken van Friese lesmaterialen en het vertellen over het gebruik ervan. Maar ook als voorlichter voor COC Friesland vertel ik een verhaal dat er toe doet. Het bespreekbaar maken van seksuele en genderdiversiteit in de klas. En met de Bokito Brass Band? Maak ik muziek en vertel ik door de boel ondersteboven te blazen.

Maken en vertellen doe ik graag. Geduldig, gedreven en doordacht.