Wij geloven in #denieuweFoarikker

Voorheen een jeugdsoos, tegenwoordig is de Foarikker een volwaardig jongerencentrum.

Ik ontwierp de huisstijl voor het nieuwe jongerencentrum van de Protestantse Gemeente Burgum. Of eigenlijk voor het volledige jeugdwerk.
De Foarikker biedt ruimte aan alle jongerengeledingen én de Foarikker communiceert over alle activiteiten die er voor jongeren plaatsvinden.

Logo en stijlelement

De tekstballon was het uitgangspunt voor het beeldmerk. De Foarikker communiceert immers over het jeugdwerk en indirect over het woord van God. Door het toevoegen van een ondertitel kan het logo door alle jongerengeledingen gebruikt worden.

De groene tekstballon, met een speels omtrokken lijn, is als stijlelement de basis voor verschillende communicatiemiddelen.

Foarikker beeldmerk
Foarikker stijlelement
Foarikker logo's geledingen
Foarikker logo ondertitel

Poster / flyer en spandoek

Foarikker Vakantiebijbelweek posters
Foarikker Vakantiebijbelweek spandoek

Uitnodiging

Foarikker Uitnodiging

Digitale communicatie

Ook zorgde ik voor een communicatiestrategie, mailaccounts voor alle jongerengeledingen en een jongerenwebsite, waarop alle geledingen via hun eigen pagina met de doelgroep communiceren.

Advertentie