Doe meer met het Fries

Met Spoar 8 doen leerkrachten eenvoudig meer met het Fries. Door aan te sluiten bij thema’s in de klas, doelgericht te werken en leerlingen Fries te leren in functionele taalsituaties. En met vijf methode-onderdelen kunnen basisscholen altijd méér doen als ze verder willen komen met hun taalprofiel.

Voor de methode Fries voor het basisonderwijs bedacht ik daarom de pay-off: doe meer met het Fries, stap in op Spoar 8.
En ik schreef nieuwe productteksten, bracht de huisstijl verder en ontwierp verschillende communicatiemiddelen.

Vijf informatiegidsen

Informatie over didactiek, organisatie, differentiatie en evaluatie gebundeld per methode-onderdeel.

Spoar 8 informatiegidsen omslagen
Spoar 8 informatiegidsen binnenwerk

Vijf handleidingen

Inhoudelijke en technische stappenplannen in het Fries én Nederlands gecombineerd op een A4 kaart. Met deze Sprinters kunnen leerkrachten meteen aan de slag.

Spoar 8 handeidingen voorzijde
Spoar 8 handleidingen achterzijde

Folder, flyer en website

Spoar 8 folder
Spoar 8 flyer Berneboekewike 2020
Spoar 8 website
Advertentie