Stap in op Spoar 8

Of in dit geval de Lêsline, één van de vijf onderdelen van de methode Fries voor het basisonderwijs.

In het porfolio-item Doe meer met het Fries vertel ik over de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen voor Spoar 8 en de huisstijl die ik verder bracht. Maar die nieuwe uitstraling zie je ook steeds meer terug in het digitale en folio lesmateriaal.

(Net als Keimpe trouwens, de krokodil die de leerlingen Fries lezen leert.)

Lêsline letterkaarten

Bij iedere les een letterkaart, in blokken van vijf lessen.

Spoar 8 Lêsline letterkaarten

Lêsline handleiding

Inhoudelijke en technische stappenplannen in het Fries én Nederlands gecombineerd op een A4 kaart. Met deze Sprinter kunnen leerkrachten meteen aan de slag.

Spoar 8 Lêsline handleiding

Lêsline digitale leeromgeving

Spoar 8 Lêsline digitale leeromgeving
Spoar 8 Lêsline evaluatie

Temateek lesmaterialen

Losse digitale en downloadbare lesmaterialen.

Spoar 8 Temateek verhaal
Advertentie